ความคุ้มครอง

เช่ารถอย่างปลอดภัยและมั่นใจ

ความปลอดภัยของคุณคือความสำคัญอันดับแรกของเรา

นโยบายความคุ้มครองและประกันภัย

ความคุ้มครอง

ประกันภัยของเราเป็นเชิงพาณิชย์ เพราะฉะนั้น หากเกิดอุบัติเหตุช่วงเวลาปล่อยเช่า คุณจะไม่เสียเงิน และไม่มีผลกระทบต่อประกันเดิมของคุณ เพราะประกันของ LMG จะเข้ามาทำหน้าที่แทนในช่วงการเช่า

ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ผู้เช่าจะเป็นคนจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก ที่เหลือประกันจะจ่ายให้หมด

ไดร์ฟเมทคุ้มครองถึงบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อรถ ไฟไหม้ และการโจรกรรมจากบุคคลที่สาม (ไม่คุ้มครองถึงการยักยอกโดยผู้เช่า) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันของเราได้ที่นี่

บริการรถฉุกเฉินของเรานั้นคุ้มครองถึง รถเสีย และยังมีบริการรถยกไปถึงอู่ซ่อมรถอีกด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการฉุกเฉินได้ที่นี่

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม