Drivemate's

Toyota Yaris 2019

หรือเทียบเท่า
(5)
drivemate
850.00
THB/日
รับประกันราคาดีที่สุดโดย Drivemate

รถไม่ว่างในวันเวลาที่เลือก
โปรดเลือกวันอื่น

关于这辆车

รับ-ส่งรถที่ ตึกวสุธากรุ๊ป เท่านั้น
รับ-ส่งรถ นอกสถานที่มีค่าบริการรับ-ส่งรถเพิ่มเติม

 • 2019
 • 燃料类型
  Bensin
 • 加注燃料
  E20 , 95
 • 里程
  10,000
 • 车门数
  4
 • 座位数
  5
 • 传动系统
  Automatic
5 รีวิวจากผู้เช่า
เช่า รถ Toyota Yaris ราคาถูก drivemate rent cheap Toyota Yaris drivemate thailand
Sarawut P.
| 2020年2月17日 08:57

good

เช่า รถ Toyota Yaris ราคาถูก drivemate rent cheap Toyota Yaris drivemate thailand
ธัญธนัสถ์ พ.
| 2019年12月27日 20:14

เช่า รถ Toyota Yaris ราคาถูก drivemate rent cheap Toyota Yaris drivemate thailand
ณัชพล จ.
| 2020年2月24日 10:04

รถใช้งานได้ดี ส่งรถตรงเวลา

เช่า รถ Toyota Yaris ราคาถูก drivemate rent cheap Toyota Yaris drivemate thailand
วัลลภ ส.
| 2020年2月27日 11:14

เช่า รถ Toyota Yaris ราคาถูก drivemate rent cheap Toyota Yaris drivemate thailand
ปราโมทย์ ส.
| 2019年12月30日 21:14

รับส่งตรงเวลา

车主
เช่า รถ Toyota Yaris ราคาถูก drivemate rent cheap Toyota Yaris drivemate thailand
ยืนยันตัวตนแล้ว
 • อัตราตอบรับการเช่า
  44.00 %
คุยกับเจ้าของรถ

ติดต่อกันผ่านระบบ Drivemate เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยต่อตัวคุณเอง ป้องกันการทุจริตและอาชญากรรม อย่าโอนเงินหรือติดต่อกันนอกระบบเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Drivemate เป็นอันขาด หากเกิดความเสียหายใดๆ Drivemate จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ข้อควรรู้ก่อนเช่ารถ

ยืนยันการเช่า: หลังจากคุณทำการจองสำเร็จแล้ว กรุณารอยืนยันการจองจากเจ้าของรถหรือเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งจะดำเนินการภายใน 15 นาที เมื่อคุณได้รับการยืนยันการจองแล้ว ระบบจะทำการตัดชำระเงินค่าเช่า จึงจะถือว่าทำการจองเสร็จสมบูรณ์

การชำระเงิน: คุณสามารถเลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

จุดรับรถ: เมื่อคุณทำการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะเปิดให้คุณสามารถแชทหรือโทรติดต่อเจ้าของรถเพื่อนัดหมายสถานที่ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงเพื่อตรวจสอบ หากเอกสารไม่ครบขอสงวนสิทธิ์การปล่อยรถ