Drivemate Switch

ค้นหารถที่เหมาะกับทุกโอกาสของคุณ

Drivemate Switch อีกบริการให้คุณเปลี่ยนรถให้เข้ากับช่วงเวลานั้นๆ

ใช้งานอย่างไร

Sign Up

1.คุณสามารถสมัครเพื่อใช้บริการได้ทั้งบัญชีอีเมล์และบัญชี Facebook หรือหากคุณมีบัญชีกับเราอยู่แล้วในบริการอื่นๆ คุณก็สามารถเข้าใช้งานได้เลย

เช่ารายเดือน

2.อย่าลืมใส่รายละเอียดของคุณไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่คุณประสงค์รับรถหรือเอกสารต่างๆ

ยืนยัน

3.เราขอเวลาเพื่อตรวจเช็คเอกสารของคุณ 24 ชั่วโมง แล้วคุณก็สามารถเข้าไปเลือกรถได้เลย!!

"เรื่องที่ต้องรู้"

1.เรามีการตรวจสอบประวัติเครดิตบูโรและประวัติอาชญากรรมของคุณก่อนเข้าใช้งาน

2.คุณจะได้รับรถที่คุณเลือกไว้เสมอ แต่หากมีข้อบ่งว่ารถที่คุณเลือกไม่พร้อมให้บริการเราจะจัดหารถคันใหม่ให้คุณ

3.เราไม่จำกัดระยะการขับขี่ของคุณ

4.รถบางคันอาจมีข้อจำกัดในการใช้รถ

5.รถทุกคันมีการติดตั้งระบบสัญญาณติดตามรถยนต์หรือ GPS

6.กรุณาศึกษาข้อมูลการรับประกันภัยอย่างละเอียดก่อนการใช้รถ