404

เพียงสมัครบัตรเครดิตธนชาติผ่าน drivemate เช่ารถตั้งแต่ 2,000 ขึ้นไปรับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทาง Online จาก www.drivemate.asia เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 รายการ และชำระผ่านบัตรเครดิตธนชาตเท่านั้น (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
 3. บัตรเครดิตสำหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 4. การรับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนเฉพาะรายการที่มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป สำหรับรายการรูดชำระเต็มจำนวน เพียงครั้งแรกของการใช้บัตรรูดซื้อสินค้าผ่าน www.drivemate.asia เท่านั้น และจำกัดการเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / บัญชีบัตร / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย สำหรับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำยอดการผ่อนชำระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center มาคำนวณการให้เครดิตเงินคืนได้
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำยอดการผ่อนชำระ (IPP on Call) ผ่าน Call Center มาคำนวณการให้เครดิตเงินคืนได้
 7. การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรที่สมัครผ่านช่องทาง www.drivemate.asia และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
 9. ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 10. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะบัตรเครดิตที่ยังสถานะปกติและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 11. การรับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อย่างอื่นได้
 12. จำกัดเครดิตเงินคืนเฉพาะรายการรับสิทธิ์กับเว็บไซต์ที่ร่วมรายการเท่านั้นโดยไม่รวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียมเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการรายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท และไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์เพื่อการค้าหรือโดยทุจริต และการเปลี่ยนยอดซื้อปกติเป็นรายการผ่อนชำระผ่าน Call Center
 13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด หากกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้ากรณีสินค้ามีปัญหา แตกหัก หรือชำรุด และ/หรือบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
404

Credit Card Online Registration

ทะเบียนรถ