KPN's

Toyota Yaris 2018

(0)
Suvarnabhumi Airport

ราคารถเช่า

THB 990.00
รายวัน
รับประกันราคาดีที่สุดโดย Drivemate
Booking Details
วันรับรถ
สถานที่รับรถ
Suvarnabhumi Airport
วันที่คืนรถ
ปลายทาง
Suvarnabhumi Airport

รถไม่ว่างในวันเวลาที่เลือก
โปรดเลือกวันอื่น

Booking Details
วันรับรถ
สถานที่รับรถ
Suvarnabhumi Airport
วันที่คืนรถ
ปลายทาง
Suvarnabhumi Airport
เกี่ยวกับรถคันนี้

ติดต่อรับรถที่เคาเตอร์ KPN Car rent สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 บริเวณประตูทางออกหมายเลข 7
เค้าเตอร์สนามบินสุวรรณภูมิ เปิด 24 ชม.

 • ปี
  2018
 • ชนิดเชื้อเพลิง
  Bensin
 • เชื้อเพลิงเติม
  E20, 91, 95
 • เลขไมล์ (กิโล)
  20,000
 • จำนวนประตู
  4
 • จำนวนที่นั่ง
  5
 • ระบบเกียร์
  Automatic
0 รีวิวจากผู้เช่า
0 รีวิว
เจ้าของรถ
เช่า รถ Toyota Yaris ราคาถูก Suvarnabhumi Airport rent cheap Toyota Yaris Suvarnabhumi Airport thailand
ยืนยันตัวตนแล้ว
 • อัตราตอบรับการเช่า
  55.00 %
คุยกับเจ้าของรถ

ติดต่อกันผ่านระบบ Drivemate เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยต่อตัวคุณเอง ป้องกันการทุจริตและอาชญากรรม อย่าโอนเงินหรือติดต่อกันนอกระบบเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ Drivemate เป็นอันขาด หากเกิดความเสียหายใดๆ Drivemate จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ข้อควรรู้ก่อนเช่ารถ

Booking Confirmation: หลังจากคุณทำการจองสำเร็จแล้ว กรุณารอยืนยันการจองจากเจ้าของรถหรือเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งจะดำเนินการภายใน 15 นาที เมื่อคุณได้รับการยืนยันการจองแล้ว ระบบจะทำการตัดชำระเงินค่าเช่า จึงจะถือว่าทำการจองเสร็จสมบูรณ์

การชำระเงิน: คุณสามารถเลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือการโอนเงิน

จุดรับรถ: เมื่อคุณทำการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะเปิดให้คุณสามารถแชทหรือโทรติดต่อเจ้าของรถเพื่อนัดหมายสถานที่ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงเพื่อตรวจสอบ หากเอกสารไม่ครบขอสงวนสิทธิ์การปล่อยรถ

ต้องการหารถเพิ่ม? ลองเช็ครถที่ใกล้เคียงเหล่านี้ดู