พูดคุยกับคุณนันทรัตน์ เจ้าของรถ (HOST) ที่ปล่อยเช่ากับ DRIVEMATE

Posted on

1.ปล่อยเช่ากับdrive mate มานานเท่าไหร่แล้ว

– ประมาณ1ปีกว่าแล้วค่ะ

2.ปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรและอายุเท่าไหร่

 –     นันทรัตน์ จึงวิมุติพันธ์ (นัน)   เจ้าของธุรกิจรถเช่า ปัจจุบันอายุ38ปีค่ะ

3.รู้จักDrivemate  ได้อย่างไร

– จากทางสื่อออนไลน์เวปไซค์หารถเช่าค่ะ เพราะเราทำธุรกิจตรงนี้อยู่แล้ว และDrivemateก้อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ทำให้ลูกค้าที่ต้องการหารถเช่าได้รู้จักเราและใช้บริการรถเราค่ะ

4. เริ่มแรกมีกี่คัน

– เริ่มปล่อยรถกับทางdrivemate 4คันค่ะ ที่สาขาอุบลราชธานี

5. ปัจจุบันมีกี่คัน

– จากนั้นได้ขยายสาขามาที่กรุงเทพฯและได้เพิ่มจำนวนเป็น14คัน

6.รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยเท่าไหร่

– รายได้จากการทำธุระกิจปล่อยรถเช่ากับไดร์ฟเมท อยู่ราวๆ 25000-35000 บาท 

7.เพราะอะไรถึงปล่อยเช่ากับไดร์ฟเมท

– เพราะเห็นว่าทางdrive mateเป็นบริษัทที่ทำการตลาดรถเช่าระบบออนไลน์ ซึ่งมีระบบที่เข้าถึงลูกค้าในวงกว้างมาก ง่ายและสะดวกกับลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการเช่ารถและมีระบบที่แตกต่างเช่นลูกค้าสามารถติดต่อทางข้อความกับเจ้าของรถได้โดยตรงหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเช่ารถ  ก่อนทำการจอง เป็นตัวกลางเชื่อมต่อทำให้การเช่ารถง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการค่ะ

8.เอารถเรา ไปปล่อยให้คนอื่นขับไม่กลัวเหรอ

–        ไม่กลัวค่ะ เพราะก่อนทำการปล่อยรถเช่าให้ลูกค้า ทางเราต้องตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของลูกค้าให้เข้าเงื่อนไขในการปล่อยรถค่ะและรถทุกคันต้องติดGPSอยู่แล้วเราสามารถเช็คได้ตลอด

9. คิดว่า car sharing ในเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้าง ในอนาคตธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตไหม

–  เติบโตแน่นอนค่ะเพราะปัจจุบันคนเมือง อย่างในกรุงเทพฯ คนใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางไม่มีความจำเป็นที่จะซื้อรถหรือต้องหาที่จอดรถเวลาคนกลุ่มนี้ต้องการเดินทางหรือไปเที่ยวเค้าก้อจะใช้บริการรถเช่าแทนซึ่งเทรนนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ

10.อยากให้ drivemate ปรับปรุงอะไรบ้าง

–  คงเป็นส่วนของโปรโมชั่นต่างๆซึ่งจะเป็นการดึงลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการกับdrive mate ให้มาลองและถ้าลูกค้าประทับใจและรู้สึกสะดวกเคยชินกับบริการเราลูกค้าก็จะกลับมาอีก

11. สุดท้าย อยากฝากอะไรให้กับคนที่กำลังคิดจะปล่อยเช่ารถ

– สำหรับคนที่กำลังจะคิดปล่อยรถถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนกลับมาเร็วเทียบกับการลงทุนอย่างอื่นและเป็นธุรกิจที่ทำแล้วสนุกแต่ก็ต้องสามารถรับความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดจากการจากธุรกิจนี้ได้เพราะทุกธุรกิจมีความเสี่ยงต่างกัน ซึ่งตรงนี้จะมีรายละเอียดปลีกกย่อยที่ต้องเรียนรู้และศึกษาต่อไปค่ะ

สนใจปล่อยเช่ารถได้ที่ https://www.drivemate.asia/list-a-car